2020. május 4., hétfő

Gyakran Ismételt Kérdések - "Vállalkozó Start" Program2020.10.20.

A Vállalkozó Start program oldalán levő felhasználói fiókom „Támogatási kérelmet benyújthat” státuszba került, így a regisztráltam a Forrástárba. A regisztrációs nyilatkozatomat a leírtak szerint nyomtattam és beküldtem. Szeretném a támogatási kérelmemet benyújtani, de azt írja a rendszer, hogy még nem fogadták el a regisztrációs nyilatkozatomat. Most mit tegyek?

A regisztrációs nyilatkozatok feldolgozása folyamatos, és nem befolyásolja a támogatási kérelem befogadását. Vagyis adja be támogatási kérelmét!

 Az OFA www.vallalkozostart.hu oldalon a fiókom azt mutatja, hogy a támogatási kérelmet benyújthat. Szeretnék segítséget kérni, mert nem tudom a pályázatot megnyitni, az jelzi nekem a rendszer, hogy "A kijelölt kategórián meghatározott jogi státusz alapján nem nyújthat be pályázatot!". 

Nézze meg a regisztrációs nyilatkozatát, hogy milyen GFO kóddal regisztrált! Amennyiben a regisztrációkor rossz jogi státuszt választott ki, akkor javítsa a regisztrációs nyilatkozatát és küldje be újra!

Mikor kell az árajánlatokat beküldeni?

Az árajánlatokat sem az üzleti tervhez, sem a támogatási kérelemhez nem kell csatolni! Akkor kell majd csatolni, amikor az adott eszközt/szolgáltatást elszámolja.

A pályázati felhívásban szerepel, hogy elkülönített számlát kell nyitni a támogatással kapcsolatos bevételek-kiadások kezelésére. Számlanyitási költséget kell fizetnem. Mit tegyek, ezt az összeget utalhatom erre a számlára annak ellenére, hogy nem a támogatásból fedezem?

Igen, az elkülönített számlán kezelheti a számla nyitásához/kezeléséhez szükséges összeget.


Hol található a vállalkozó start program 2. komponensének  pályázati felhívása?

https://vallalkozostart.hu/dokumentumok2020.09.10.

Olvastam, hogy a fiataloknak újra lehet jelentkezni a programba. Hogyan tehetem ezt meg? Mi a jelentkezés menete?


A legfontosabb, hogy a jelentkezés nem jelenti azt, hogy automatikusan bekerülnek a programba!

Az új jelentkezők "inaktív" státuszba kerülnek és maradnak mindaddig, amíg nem kapnak értesítést arról, hogy bejelentkezhetnek kompetenciamérésre. Erre azután kerülhet sor, hogy az időrendben korábban regisztráltak visszalépnek/vagy a kompetenciamérésen nem felelnek meg.


A Programnak két célcsoportja van, a 30 év alattiak és 30 év felettiek. A korosztályi besorolás a Programba vonási szerződés napján történik meg, ezért csak az 1990. október 1-jét követően születettek jelentkezhetnek. A programba vonás feltételeiről a honlapunkon tájékozódhat!

A programba vonás feltételei többek között:
-      Közép-Magyarországi régióban levő lakhely vagy tartózkodási hely
-     regisztrált álláskeresői státusz ( 25 év alatt IGR regisztráció)
-      nem lehet nappali tagozatos hallgató jogviszony
-      nem lehet többségi tulajdona vállalkozásban, vagyis szüneteltetett vállalkozása sem!

Jelentkezés a honlap bal oldalán online módon történhet. Regisztrációt követően itt érheti el személyes fiókját.

A program menetét a honlapon, a Tájékoztatók menüpontban és a korábbi GYIK kérdésekben is megtalálja.

A program egyes elemeinek várható időzítése:

1.      Regisztrációt követően csak akkor kap mailt, ha kompetenciamérésre kerülhet.  

2.       A kompetenciamérés eredményéről 30 napon belül kap értesítést.

3.       Sikeres kompetenciamérést követően kötheti meg a Programba vonási szerződést.

4.       A képzésekbe sorolás a regisztráció sorrendjében történik, a 2020. szeptemberben jelentkezettek képzésbe vonása várhatóan 2020 decemberében történik meg.

5.       A sikeres képzést követően lehet beadni bírálatra az üzleti tervüket, majd annak jóváhagyását követően lehet megalapítani a vállalkozást, amellyel a támogatásra pályázhat!

  
Mikor lehet megkezdeni a projektet (támogatási időszakot)?

A Pályázati felhívással összhangban a támogatási időszak saját felelősségre a vállalkozás megalapítását követően megkezdhető, azzal a kikötéssel, hogy a kezdőnapnak elsejére kell esnie.

Például: a szeptember 1-jén alapított vállalkozás szeptember 1-jével indíthatja a projektjét, a támogatási időszakát.

 

Társas vállalkozás esetében mit tekintünk a vállalkozás-alapítás napjának?  

A társas vállalkozás megalapításának dátumán azt a napot értjük, amely napon a cégbíróság által bejegyzésre kerül, mivel üzletszerű gazdasági tevékenység csak a bejegyzés után végezhető. A támogatott projekttevékenység ezt a dátumot nem előzheti meg.


Lehet-e ügyvédi irodát alapítani?

Az egyéni ügyvédi tevékenység támogatható (GFO 232 – egyéb önálló vállalkozó), viszont az ügyvédi iroda (GFO 131 – ügyvédi iroda) nem.


Lehet-e kölcsönző a vállalkozás fő tevékenysége?

Meg kell különböztetni a bérbeadási és kölcsönzési tevékenységet.Támogatásból Bérbeadási cél nem támogatható, azonban a támogatással beszerzett eszköz, munkagép kölcsönzése megengedett, így lehet szó pl. kerékpárkölcsönző, munkagépkölcsönző tevékenység támogatásáról.


Mi minősül felnőtt tematikájú vállalkozásnak a program szempontjából? Támogatható-e például a lottózó, dohánybolt, szexuálterápia?

A lottózó, a dohánybolt, szexshop, felnőtt tematikájú filmforgatás nem támogatható, azonban a mentálhigiénés, pszichológiai tanácsadás támogatható akkor is, ha szexuálterápiás elemeket, felvilágosítást is tartalmaz, mivel ezek célcsoportja fiatalkorú kliensek, kamaszok is lehetnek.


EUR adószámot magánszemélyként kiváltó részt vehet-e a programban, ha megvan az adószáma, de nem végzi a tevékenységet?

Az EUR adószám éppúgy, mint a 7-es adószám kiváltása nem minősül vállalkozásnak, így ha álláskeresőként regisztrálni tud, bevonható a programba.


Támogatható-e a közúti árufuvarozás, taxizás, illetve telekocsi szolgáltatás nyújtása?

A közúti árufuvarozás nem megengedett, ahogyan a járművásárlás sem. A taxizás, hivatalosan engedélyeztetett személyfuvarozás, és az adózó telekocsi szolgáltatás nyújtása viszont végezhető a program keretében.


Használt eszköz, használt munkagép vásárlása megengedhető?

Nem. A projekt keretében csak új eszközök beszerzése támogatható (beleértve a szállítást, üzembe helyezést, betanítást közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva). 


Miért került felfüggesztésre a „Vállalkozó Start” Programba történő jelentkezés 2020. április 01-től?

Az OFA Nonprofit Kft. a „Vállalkozó Start” Programba történő jelentkezés lehetőségét 2020. április 01-én 0:00 órától felfüggesztette, mivel a Programba jelentkezők száma meghaladta a programba vonható létszámot, így a honlapon korábban közzétett tájékoztató szerint a 2020. március 31. után beérkezett jelentkezések érvénytelenek.

A Programra jelentkezők 2020. február 01-től 2020. március 31-ig az on-line felületen kitölthették a jelentkezési lapjukat, azonban tartaléklistára kerültek, kompetenciamérésre nem tudtak jelentkezni. Mivel a program indikátorszámai alapján a képzésbe vonható 1320 fős jelentkezői létszámot elértük, csak akkor tudunk a tartaléklistáról további jelentkezőt a Programba vonni, ha a korábban jelentkezők közül valaki visszalép, illetve kilép a Programból. Ilyen esetben a Tartaléklistáról a jelentkezés sorrendjében vonjuk be az érdeklődőket, akiket email-ben értesítünk, és státuszukat az on-line rendszerben is átállítjuk, hogy tudjanak jelentkezni kompetenciamérésre. Tartaléklistáról történő bevonásra legkorábban 2020 májusától kerülhet sor.

A jelentkezéskor megadott tervezett vállalkozói formán, illetve tevékenységen változtathatok-e a program során?

A tervezett vállalkozására vonatkozóan megadott adatokat tájékozódási jelleggel kértük be, azon az üzleti terv beadásáig lesz alkalma módosítani.

Mikor kell teljesíteni a programba lépés feltételeit?

A belépési feltételeknek (Kik vehetnek részt a Programban? részben leírtak) nem a jelentkezés pillanatában kell teljesülnie. A „Vállalkozó Start” Programba történő tényleges bevonásra a kompetenciamérés eredményének közlését követően, de a vállalkozói képzés megkezdése előtt kerül sor, melynek módjáról a későbbiekben küldünk értesítést.

Aki jelenleg munkaviszonyban áll, annak van lehetősége a programba vonás feltételeit közvetlenül a képzésbe kerülést megelőzően teljesíteni.

A programba bevonást okiratba fogjuk foglalni, amelynek mellékletében nyilatkozatot kérünk a bevonási feltételek teljesüléséről, illetve kérjük becsatolni az illetékes kormányhivatal Foglalkoztatási osztályának (munkaügyi szerv) Hatósági igazolását arról, hogy regisztrált álláskereső/közvetítést kérőként nyilvántartásba vett. Figyelem! A Hatósági igazolás keltezése nem lehet 30 napnál korábbi keltezésű, mint a programba vonás dátuma.

Mikor kell kikérnem az igazolást a Munkaügytől arról, hogy regisztrált álláskereső vagyok?

A Hatósági igazolás keltezése nem lehet 30 napnál korábbi keltezésű, mint a programba vonás dátuma. Körülményei alapján tudja eldönteni, hogy milyen dátummal tudja igazolni a regisztrált álláskeresői státuszt, és a további bemeneti követelményeket (lásd: Mikor kell teljesíteni a programba lépés feltételeit? GYIK kérdés

Mi a program menete?

A program során az alábbi lépések teljesítését várjuk el:

 1. Jelentkezését a https://vallalkozostart.hu/register linken rögzítheti, amellyel egyidejűleg létrehozza személyes fiókját.

  A programba történő jelentkezés lehetőségét a bevonható létszámkeret betöltéséig folyamatosan biztosítjuk. Túljelentkezés esetén tartaléklistát képzünk, illetve felfüggesztjük a programhoz csatlakozás lehetőségét.

  A jelentkezéskor létrehozott személyes fiókjában tud időpontot foglalni kompetenciamérésre.
 2. A kompetenciamérés két részből áll: írásbeli rész, amely során matematikai, szövegértési és vállalkozói kompetenciák kerülnek felmérésre, majd ezt követi egy személyes elbeszélgetés a vállalkozási ötletről. A kompetenciamérés és a személyes elbeszélgetés összesen kb. 2-3 óra időtartamot vesz igénybe munkanapokon.
 3. Programba vonási okirat: A programba vonás napján vizsgáljuk a belépési feltételek teljesülését (életkor, lakcím, többségi tulajdon más vállalkozásban regisztrált álláskeresői státusz, vagy a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál közvetítést kérőként nyilvántartásba vett megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülés igazolása). A regisztrált álláskeresői státuszt a későbbiekben már nem kérjük igazolni, azt azonban a későbbiekben (a támogatási kérelem beadásakor) is ellenőrizzük, hogy más vállalkozásban ne legyen többségi tulajdona.
 4. Vállalkozói képzés: kb. 3 hetes (90 órás), intenzív, tantermi képzés (veszélyhelyzet ideje alatt digitális képzés), amelyen kötelező a részvétel. A vizsgafeladat a létrehozandó vállalkozás üzleti terve első verziójának összeállítása. A programot csak az folytathatja, aki rendelkezik a képzés elvégzését igazoló tanúsítvánnyal.
 5. Tanácsadás: szakértői segítség a vállalkozás tervezéséhez, az üzleti terv véglegesítéséhez.
 6. Véglegesített üzleti tervek elbírálása, a jóváhagyott üzleti terv alapján, a jóváhagyást követően lehet megalapítani a vállalkozást.
 7. A jóváhagyott üzleti terv alapján megalapított vállalkozás pályázhat a vissza nem térítendő támogatásra.

A vallalkozostart.hu megkezdtem a jelentkezést a Programra, de az visszaigazoló e-mail-ben található linkre kattintva sem tudok bejelentkezni a fiókomba.

Kérjük, vegye figyelembe az alábbiakat:

 1. A freemail.hu illetve citromail.hu végződésű email-címek esetén a levelek kézbesítése gyakran akadályba ütközik, a jelentkezést hitelesítő e-mailek tapasztalataink szerint a legtöbb esetben nem érkeznek meg, ezért kérjük, hogy használjon inkább más email címet!
 2. Ha nem kapja meg a visszaigazoló e-mailt, kérjük ellenőrizze a Levélszemét (Gmail.com esetén a Promóciók) mappát, illetve keressen rá az info@vallalkozostart.hu címről érkező levelekre, ha ez sem működik, a Fiókba belépve kattintson az Újraküldés gombra!
 3. Ha megkapta a visszaigazoló levelet, de az E-mail cím hitelesítése linkre kattintva sem tud bejelentkezni, ellenőrizze, hogy böngészőjében/internetes keresőjében NE az inkognitó/titkos módot használja! Esetleg a bejelentkezéshez próbáljon ki egy másik böngészőt!
 4. Amennyiben nem biztos a jelszavában, vagy elfelejtette azt, kattintson az Elfelejtette a jelszavát? linkre!
 5. Ha a fent jelölt információk figyelembe vételével sem tud bejelentkezni Felhasználói fiókjába, kéjük, írjon e-mailt a probléma pontos leírásával (lehetőség szerint képernyőképek becsatolásával) a vallalkozostart@ofa.hu címre!

Leadtam a jelentkezésemet, de nem tudok időpontot foglalni kompetenciamérésre.

A kompetenciatesztek 15 fős csoportokban zajlanak. Amennyiben a 15 fős csoportlétszám betelt, arra az időpontra már nem tud jelentkezni kompetenciamérésre, csak ha valaki időközben leiratkozik az eseményről. A Program első időszakában a nagy érdeklődés miatt előfordulhat, hogy egy-két hónapot kell várni, hogy kompetenciamérésre helyet tudjanak foglalni. Kérjük, kísérjék figyelemmel az újabb alkalmak megjelenését személyes fiókjukban!

Jelenleg CSED-en/GYED-en vagyok, esetleg további gyermekeket vállalnék, tudok jelentkezni a programra?

A jelentkezőket csak abban az esetben tudjuk programba vonni, ha legkésőbb a programba vonáskor igazoltan regisztrált álláskeresői státusszal rendelkeznek (vagy a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál közvetítést kérőként nyilvántartásba vett megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülnek). Javasoljuk, hogy a területileg illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatal járási/kerületi hivatalánál (munkaügyi szervezet) érdeklődjön a regisztrált álláskeresőként (megváltozott munkaképességű személyek esetében közvetítést kérőként történő) nyilvántartásba vétel lehetőségéről, hivatkozva arra, hogy az OFA Nonprofit Kft. által biztosított „Vállalkozó Start” elnevezésű vállalkozóvá válást támogató programban részt kíván venni.

Részt kell-e vennem a 90 órás vállalkozói képzésen, ha vállalkozási szakirányú közép- vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezem?

Igen, a vállalkozói képzésen történő részvétel kötelező, az ott megszerezhető tanúsítvány a támogatás odaítélésének feltétele. A vállalkozói képzés gyakorlatorientált, jelentős segítséget nyújt a tervezett vállalkozás részletes üzleti tervének kidolgozásához, melynek jóváhagyása szintén a támogatás odaítélésének alapfeltétele. A vállalkozói képzés egyes moduljai alóli esetleges felmentés lehetőségéről a közbeszerzési eljárás során kiválasztásra kerülő képzést végző szolgáltató tud majd tájékoztatást adni a felnőttképzési szerződés aláírásakor.

Már működő vállalkozást/üzletrészt megvásárolhatok a program keretében?

Már működő vállalkozás/üzletrész megvásárlásához NEM lehet a „Vállalkozó Start” Program keretében nyújtott támogatást igénybe venni.

Kérdésem, hogy a támogatás (50% előlegen kívül) utólag, a szerződés megkötése utáni 12. hónapban kerül elszámolásra számlák alapján?

A jóváhagyott üzleti terv alapján létrehozott vállalkozás számára megítélt támogatás 50%-a előlegként a Támogatói okirat kiállítását követően lesz majd igényelhető, ezt követően a már felhasznált támogatás a 12 hónapos projektidőszak alatt 2-3 alkalommal, illetve az azt követő záró elszámolás ellenőrzése után a benyújtott, kifizetett számlák és alátámasztó dokumentáció alapján kerül kifizetésre.

Mi történik, ha a teljesítendő vállalások (pl. minimum 1 MFt-os nettó árbevétel) nem tud teljesülni?

Amennyiben a Támogatási okiratban rögzített vállalások nem teljesülnek, és a vállalás nem teljesítése vis major helyzettel (előre nem látott elháríthatatlan akadály) nem igazolható, a támogatás, vagy annak arányos része a jogszabályban rögzített kamattal növelve utólag visszakövetelésre kerül. (Ilyen vállalások például: a támogatott projekt fizikai befejezésének időpontját magában foglaló lezárt teljes üzleti évben realizált nettó árbevétele, egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele érje el a minimum 1.000.000 Ft-ot; a vállalkozás további egy évig nem szüntethető meg, és abban a támogatottnak személyesen közre kell működnie)

Érdeklődni szeretnék a GINOP-5.1.9 pályázatról. Meg fog szűnni a munkaviszonyom, szívesen indítanék vállalkozást. Budapesti ideiglenes és Nógrád megyei állandó lakcímem van.

A jelentkezés lezárult! Jelentkezni már csak esetlegesen induló későbbi programra tud majd, melyről jelenleg nincs információnk, nem tudjuk biztosan, indul-e a későbbiekben hasonló program. Korábban lehetősége volt eldönteni, hogy az ország más régiójában, vagy Budapesten indítja el vállalkozását,  és a döntéstől függően kellett bejelentkeznie álláskeresőként pl. a Nógrád Megyei Kormányhivatal, vagy az illetékes Fővárosi Kormányhivatal Budapesti Kerületi Hivatal Foglalkoztatási Osztályán.  Más megyékben elérhető programokról tájékozódjon a www.ginop519.hu oldalon!

Láttam a honlapjukon a tervezett ütemtervet és hogy a jelentkezőnek regisztrált álláskeresőnek kell lennie. Mikortól és meddig nem rendelkezhetek munkaviszonnyal, hogy a pályázatban részt tudjak venni? Ha munkanélküli leszek, tudnék pályázni, de a következő hónapok során, amíg a pályázati támogatás kifizetésre kerül, nem tudok megélni. Az álláskeresési járadék is csak 3 hónapig vehető igénybe tudtommal. Erre a problémára van valami megoldás?

A regisztrált álláskeresői státuszt a vállalkozói kompetenciateszt kitöltését, és a személyes elbeszélgetést követően a programba történő bevonáskor, a Programba vonási szerződés megkötésekor vizsgáljuk. A regisztrált álláskeresői státuszt a későbbiekben már nem kérjük igazolni, azt azonban, hogy más vállalkozásban ne legyen többségi tulajdonos a későbbiekben (a létrejövő vállalkozás támogatási kérelmének befogadásakor) is ellenőrizzük. Lásd: Mikor kell teljesíteni a programba lépés feltételeit? kérdésre adott válasz.

Milyen kötelezettségeim lesznek a Programba lépést követően, lesz-e esetleg visszafizetési kötelezettség, ha később mégis meggondolom magam?

Kérjük, csak akkor jelentkezzen a Programra, ha a Részletes információk oldalon található tájékoztató, és a 8. pontban található ütemezés alapján biztonsággal tudja vállalni a Program teljes folyamatában történő részvételt. Mivel a Program során közpénz felhasználásával nyújtunk a Jelentkezők számára szolgáltatásokat, a Programba vonási szerződés aláírását követően annak 2.3-as pontja alapján szerződésszegés, vagy a Támogatott önhibájából történő elállása esetén a Támogató jogosult az elállás időpontjáig nyújtott támogatás ellenértékét ügyleti kamattal növelt mértékben visszakövetelni. A Programba vonási szerződés minta a lap alján található Hivatkozások résznél letölthető.

Hivatkozások:

Kevésbé fejlett régiókban (Pest megyén és Budapesten kívül) elérhető támogatási lehetőség: www.ginop519.hu

Programba vonási szerződés minta: ide kattintva letölthető

Üzleti terv sablon: ide kattintva letölthető

Kompetenciamérés - kiválasztási eljárásrend: ide kattintva letölthető

Vissza a Főoldalra