2020. december 28., hétfő

Gyakran Ismételt Kérdések - "Vállalkozó Start" Program

2020.12.28.

  • Mikor érdemes megalapítani a vállalkozást, és mikor érdemes megkezdeni a projektidőszakot?


A vállalkozást az üzleti terv jóváhagyását követően meg lehet alapítani, figyelembe véve, hogy a járványhelyzet miatti gazdasági környezetben érdemes-e halasztani 2021 áprilisáig a vállalkozásindítást. A legtöbben a vállalkozást a hónap első napján jegyeztetik be, mivel a bejegyzéstől az adófizetési kötelezettség is elindul, KATA-sok esetén a KATA-adót is be kell fizetni.
A projektidőszak megkezdése természetesen eltérhet a vállalkozás megalapításának dátumától és a Támogatási Kérelem benyújtásának időpontjától.
A projektidőszakot akkor érdemes a vállalkozás bejegyzése után (adott hónap első napján) megkezdeni, ha a vállalkozás rendelkezik saját forrással a betervezett eszközök, szolgáltatások finanszírozására, hiszen a fenti eljárásrendi határidőket figyelembe véve a támogatási előleg megérkezése a kérelem benyújtását követő 60‑90. nap körül várható. Amennyiben a vállalkozás egyáltalán nem rendelkezik induló tőkével, célszerű a támogatási időszak kezdeteként a kérelem beadását követő második-harmadik hónap első napját megadni, figyelembe véve, hogy az adott időszakban beadott támogatási kérelmek közül azok bírálatát kezdjük meg először, ahol a projektidőszak már megkezdődött.

2020.11.17.

    ·         Hány bankszámlát kell nyitnom?

Legalább kettőt. A támogatással kapcsolatos pénzmozgást elkülönített számláról kell intézni (előleg, támogatás, elszámolni kívánt beszerzések) 

Lásd a Pályázati felhívásban: " A vállalkozónak/vállalkozásnak a támogatási időszak alatt két bankszámlát kell kezelnie. Az egyik a vállalkozó/vállalkozás általános folyószámlája (ami egyéni vállalkozó esetén lehet a saját magánszemélyhez kötődő bankszámla), a másik a támogatás céljára Magyarországon vezetett elkülönített pénzforgalmi számla, ahová a támogatási összeg érkezik, és ahonnan a támogatott projektjének kifizetései történnek. "

 ·         Mindkettőre kell inkasszót tetetnem? 

Igen, sőt a Pályázati felhívás szerint: ... a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat benyújtása szükséges.


2020.11.05

·         Társasvállalkozás esetében mit tekintünk a vállalkozás-alapítás napjának?  

A társas vállalkozás megalapításának napjaként a létesítő okirat dátumát elfogadjuk, miután az okiratot hatályba léptették. (Ha módosításra visszaküldik, akkor a módosítás dátumát vesszük figyelembe!)  

A támogatott projekttevékenység ezt a dátumot nem előzheti meg.

·         A Forrástárban készítem a támogatási kérelmemet és a költségvetési tábla mentés után átírja az összegeket (tizedesjelek jellennek meg). Mit tegyek?

Elsősorban nem támogatott böngészők használata folyamán találkozhatnak a jelenséggel. Amennyiben a felső összesítő sorban helyes szám marad, akkor az összegek helyesen tárolódtak. 

 

 

2020.11.04.

·         Már a 2. komponensnél tartok, felhasználói fiókom "Támogatási kérelmet benyújthat". A Forrástár regisztrációt elvégeztem, de azt írja ki a program, hogy nem adhatok be kérelmet. Mi az oka?

Először is: egészen biztos, hogy nem a "Tájékoztató" menüpontban leírt módon regisztrált! Kérjük, hogy a tájékoztatókat, kitöltési segédleteket olvassa át. Időt és fáradságot takarít meg vele.

 Amennyiben a leírás ellenére egyéni regisztrációt hajtott végre, azt már módosítani nem tudja, új regisztrációt kell készítenie.

Amennyiben a szervezet regisztrációnál regisztrált, de rossz GFO kódot választott ki, akkor módosítsa a regisztrációs nyilatkozatát, majd aláírva postán küldje el nekünk. Ez esetben a módosítás elfogadását követően tudja majd beadni a kérelmét. A módosítás menete:

Lépjen be a Forrástár felületére a fiókjába, majd válassza ki bal oldalon a Saját adatok menüpontot, azon belül az Alapadokat. Az adatmódosítás ikonnal (alul) módosíthatóvá válik a GFO kód.

 

2020.10.20.

·     A Vállalkozó Start program oldalán levő felhasználói fiókom „Támogatási kérelmet benyújthat” státuszba került, így a regisztráltam a Forrástárba. A regisztrációs nyilatkozatomat a leírtak szerint nyomtattam és beküldtem. Szeretném a támogatási kérelmemet benyújtani, de azt írja a rendszer, hogy még nem fogadták el a regisztrációs nyilatkozatomat. Most mit tegyek?

A regisztrációs nyilatkozatok feldolgozása folyamatos, és nem befolyásolja a támogatási kérelem befogadását. Vagyis adja be támogatási kérelmét!

·      Az OFA www.vallalkozostart.hu oldalon a fiókom azt mutatja, hogy a támogatási kérelmet benyújthat. Szeretnék segítséget kérni, mert nem tudom a pályázatot megnyitni, az jelzi nekem a rendszer, hogy "A kijelölt kategórián meghatározott jogi státusz alapján nem nyújthat be pályázatot!". 

Nézze meg a regisztrációs nyilatkozatát, hogy milyen GFO kóddal regisztrált! Amennyiben a regisztrációkor rossz jogi státuszt választott ki, akkor javítsa a regisztrációs nyilatkozatát és küldje be újra!

·     Mikor kell az árajánlatokat beküldeni?

Az árajánlatokat sem az üzleti tervhez, sem a támogatási kérelemhez nem kell csatolni! Akkor kell majd csatolni, amikor az adott eszközt/szolgáltatást elszámolja.

·     A pályázati felhívásban szerepel, hogy elkülönített számlát kell nyitni a támogatással kapcsolatos bevételek-kiadások kezelésére. Számlanyitási költséget kell fizetnem. Mit tegyek, ezt az összeget utalhatom erre a számlára annak ellenére, hogy nem a támogatásból fedezem?

Igen, az elkülönített számlán kezelheti a számla nyitásához/kezeléséhez szükséges összeget.

 

·     Hol található a vállalkozó start program 2. komponensének  pályázati felhívása?

A Vállalkozó Start weboldalán a felső zöld menüsorban, a "Dokumentumok"-ra kattintva találja.

 

·     Mikor lehet megkezdeni a projektet (támogatási időszakot)?

A Pályázati felhívással összhangban a támogatási időszak saját felelősségre a vállalkozás megalapítását követően megkezdhető, azzal a kikötéssel, hogy a kezdőnapnak elsejére kell esnie.

Például: a szeptember 1-jén alapított vállalkozás szeptember 1-jével indíthatja a projektjét, a támogatási időszakát.

 

·     Lehet-e ügyvédi irodát alapítani?

Az egyéni ügyvédi tevékenység támogatható (GFO 232 – egyéb önálló vállalkozó), viszont az ügyvédi iroda (GFO 131 – ügyvédi iroda) nem.

 

·     Lehet-e kölcsönző a vállalkozás fő tevékenysége?

Meg kell különböztetni a bérbeadási és kölcsönzési tevékenységet.Támogatásból Bérbeadási cél nem támogatható, azonban a támogatással beszerzett eszköz, munkagép kölcsönzése megengedett, így lehet szó pl. kerékpárkölcsönző, munkagépkölcsönző tevékenység támogatásáról.

 

·     Mi minősül felnőtt tematikájú vállalkozásnak a program szempontjából? Támogatható-e például a lottózó, dohánybolt, szexuálterápia?

A lottózó, a dohánybolt, szexshop, felnőtt tematikájú filmforgatás nem támogatható, azonban a mentálhigiénés, pszichológiai tanácsadás támogatható akkor is, ha szexuálterápiás elemeket, felvilágosítást is tartalmaz, mivel ezek célcsoportja fiatalkorú kliensek, kamaszok is lehetnek.

 

·     EUR adószámot magánszemélyként kiváltó részt vehet-e a programban, ha megvan az adószáma, de nem végzi a tevékenységet?

Az EUR adószám éppúgy, mint a 7-es adószám kiváltása nem minősül vállalkozásnak, így ha álláskeresőként regisztrálni tud, bevonható a programba.

 

·     Támogatható-e a közúti árufuvarozás, taxizás, illetve telekocsi szolgáltatás nyújtása?

A közúti árufuvarozás nem megengedett, ahogyan a járművásárlás sem. A taxizás, hivatalosan engedélyeztetett személyfuvarozás, és az adózó telekocsi szolgáltatás nyújtása viszont végezhető a program keretében.

 

·     Használt eszköz, használt munkagép vásárlása megengedhető?

Nem. A projekt keretében csak új eszközök beszerzése támogatható (beleértve a szállítást, üzembe helyezést, betanítást közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva). 

 

·     Mikor kell teljesíteni a programba lépés feltételeit?

A belépési feltételeknek (Kik vehetnek részt a Programban? részben leírtak) nem a jelentkezés pillanatában kell teljesülnie. A „Vállalkozó Start” Programba történő tényleges bevonásra a kompetenciamérés eredményének közlését követően, de a vállalkozói képzés megkezdése előtt kerül sor, melynek módjáról a későbbiekben küldünk értesítést. 

Aki jelenleg munkaviszonyban áll, annak van lehetősége a programba vonás feltételeit közvetlenül a képzésbe kerülést megelőzően teljesíteni. 

A programba bevonást okiratba fogjuk foglalni, amelynek mellékletében nyilatkozatot kérünk a bevonási feltételek teljesüléséről, illetve kérjük becsatolni az illetékes kormányhivatal Foglalkoztatási osztályának (munkaügyi szerv) Hatósági igazolását arról, hogy regisztrált álláskereső/közvetítést kérőként nyilvántartásba vett. Figyelem! A Hatósági igazolás keltezése nem lehet 30 napnál korábbi keltezésű, mint a programba vonás dátuma.

 

·     Mikor kell kikérnem az igazolást a Munkaügytől arról, hogy regisztrált álláskereső vagyok?

A Hatósági igazolás keltezése nem lehet 30 napnál korábbi keltezésű, mint a programba vonás dátuma. Körülményei alapján tudja eldönteni, hogy milyen dátummal tudja igazolni a regisztrált álláskeresői státuszt, és a további bemeneti követelményeket (lásd: Mikor kell teljesíteni a programba lépés feltételeit? GYIK kérdés

Mi a program menete?

A program során az alábbi lépések teljesítését várjuk el:

  1. Jelentkezését a https://vallalkozostart.hu/register linken rögzítheti, amellyel egyidejűleg létrehozza személyes fiókját. A programba történő jelentkezés lehetőségét a bevonható létszámkeret betöltéséig folyamatosan biztosítjuk. Túljelentkezés esetén tartaléklistát képzünk, illetve felfüggesztjük a programhoz csatlakozás lehetőségét. A jelentkezéskor létrehozott személyes fiókjában tud időpontot foglalni kompetenciamérésre.
  2. A kompetenciamérés két részből áll: írásbeli rész, amely során matematikai, szövegértési és vállalkozói kompetenciák kerülnek felmérésre, majd ezt követi egy személyes elbeszélgetés a vállalkozási ötletről. A kompetenciamérés és a személyes elbeszélgetés összesen kb. 2-3 óra időtartamot vesz igénybe munkanapokon.
  3. Programba vonási okirat: A programba vonás napján vizsgáljuk a belépési feltételek teljesülését (életkor, lakcím, többségi tulajdon más vállalkozásban regisztrált álláskeresői státusz, vagy a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál közvetítést kérőként nyilvántartásba vett megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülés igazolása). A regisztrált álláskeresői státuszt a későbbiekben már nem kérjük igazolni, azt azonban a későbbiekben (a támogatási kérelem beadásakor) is ellenőrizzük, hogy más vállalkozásban ne legyen többségi tulajdona.
  4. Vállalkozói képzés: kb. 2-3 hetes (90 órás), intenzív, tantermi képzés (veszélyhelyzet ideje alatt digitális képzés), amelyen kötelező a részvétel. A vizsgafeladat a létrehozandó vállalkozás üzleti terve első verziójának összeállítása. A programot csak az folytathatja, aki rendelkezik a képzés elvégzését igazoló tanúsítvánnyal.
  5. Tanácsadás: szakértői segítség a vállalkozás tervezéséhez, az üzleti terv véglegesítéséhez.
  6. Véglegesített üzleti tervek elbírálása, a jóváhagyott üzleti terv alapján, a jóváhagyást követően lehet megalapítani a vállalkozást.
  7. A jóváhagyott üzleti terv alapján megalapított vállalkozás pályázhat a vissza nem térítendő támogatásra.

·     Jelenleg CSED-en/GYED-en vagyok, esetleg további gyermekeket vállalnék, tudok jelentkezni a programra?

A jelentkezőket csak abban az esetben tudjuk programba vonni, ha legkésőbb a programba vonáskor igazoltan regisztrált álláskeresői státusszal rendelkeznek (vagy a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál közvetítést kérőként nyilvántartásba vett megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülnek). Javasoljuk, hogy a területileg illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatal járási/kerületi hivatalánál (munkaügyi szervezet) érdeklődjön a regisztrált álláskeresőként (megváltozott munkaképességű személyek esetében közvetítést kérőként történő) nyilvántartásba vétel lehetőségéről, hivatkozva arra, hogy az OFA Nonprofit Kft. által biztosított „Vállalkozó Start” elnevezésű vállalkozóvá válást támogató programban részt kíván venni.

·     Részt kell-e vennem a 90 órás vállalkozói képzésen, ha vállalkozási szakirányú közép- vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezem?

Igen, a vállalkozói képzésen történő részvétel kötelező, az ott megszerezhető tanúsítvány a támogatás odaítélésének feltétele. A vállalkozói képzés gyakorlatorientált, jelentős segítséget nyújt a tervezett vállalkozás részletes üzleti tervének kidolgozásához, melynek jóváhagyása szintén a támogatás odaítélésének alapfeltétele. A vállalkozói képzés egyes moduljai alóli esetleges felmentés lehetőségéről a közbeszerzési eljárás során kiválasztásra kerülő képzést végző szolgáltató tud majd tájékoztatást adni a felnőttképzési szerződés aláírásakor.

·     Már működő vállalkozást/üzletrészt megvásárolhatok a program keretében?

Már működő vállalkozás/üzletrész megvásárlásához NEM lehet a „Vállalkozó Start” Program keretében nyújtott támogatást igénybe venni.

·     Kérdésem, hogy a támogatás (50% előlegen kívül) utólag, a szerződés megkötése utáni 12. hónapban kerül elszámolásra számlák alapján?

A jóváhagyott üzleti terv alapján létrehozott vállalkozás számára megítélt támogatás 50%-a előlegként a Támogatói okirat kiállítását követően lesz majd igényelhető, ezt követően a már felhasznált támogatás a 12 hónapos projektidőszak alatt 2-3 alkalommal, illetve az azt követő záró elszámolás ellenőrzése után a benyújtott, kifizetett számlák és alátámasztó dokumentáció alapján kerül kifizetésre.

·     Mi történik, ha a teljesítendő vállalások (pl. minimum 1 MFt-os nettó árbevétel) nem tud teljesülni?

Amennyiben a Támogatási okiratban rögzített vállalások nem teljesülnek, és a vállalás nem teljesítése vis major helyzettel (előre nem látott elháríthatatlan akadály) nem igazolható, a támogatás, vagy annak arányos része a jogszabályban rögzített kamattal növelve utólag visszakövetelésre kerül. (Ilyen vállalások például: a támogatott projekt fizikai befejezésének időpontját magában foglaló lezárt teljes üzleti évben realizált nettó árbevétele, egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele érje el a minimum 1.000.000 Ft-ot; a vállalkozás további egy évig nem szüntethető meg, és abban a támogatottnak személyesen közre kell működnie)

·     Milyen kötelezettségeim lesznek a Programba lépést követően, lesz-e esetleg visszafizetési kötelezettség, ha később mégis meggondolom magam?

Kérjük, csak akkor jelentkezzen a Programra, ha a Részletes információk oldalon található tájékoztató, és a 8. pontban található ütemezés alapján biztonsággal tudja vállalni a Program teljes folyamatában történő részvételt. Mivel a Program során közpénz felhasználásával nyújtunk a Jelentkezők számára szolgáltatásokat, a Programba vonási szerződés aláírását követően annak 2.3-as pontja alapján szerződésszegés, vagy a Támogatott önhibájából történő elállása esetén a Támogató jogosult az elállás időpontjáig nyújtott támogatás ellenértékét ügyleti kamattal növelt mértékben visszakövetelni. A Programba vonási szerződés minta a lap alján található Hivatkozások résznél letölthető.


Hivatkozások:

Kevésbé fejlett régiókban (Pest megyén és Budapesten kívül) elérhető támogatási lehetőség: www.ginop519.hu

Programba vonási szerződés minta: ide kattintva elérhető

Üzleti terv sablon: ide kattintva elérhető

Kompetenciamérés - kiválasztási eljárásrend: ide kattintva elérhető

Vissza a Főoldalra