2021. február 26., péntek

Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) Táblázatos elrendezésben

A Gyakran Ismételt kérdésekre adott válaszokat az alábbi táblázatban főbb témakörönként elrendezve találja. A válaszok előtt megjelenő dátum azt jelzi, mikor aktualizáltuk a kérdésre adott választ. 

Időközi beszámoló bENYÚJTÁSA

1.

Helyes az információ, amely szerint az első beszámolóban ajánlott csak a személyi jellegű költségeket elszámolni? Mi a teendő, ha KATA-sként valamelyik hónapban nem volt bevételem?

 

2021. 03.22.

Téves információ, minden a támogatással összefüggő forgalomról az adott negyedévben kell elszámolni. Tehát az adott negyedévben a támogatás összegéből elszámolni tervezett minden beruházási és dologi kiadással is el kell számolni.

Amennyiben valakinek nem volt bevétele az adott hónapban, akkor az adott hónapra megcsinálja 0-ásan a bizonylatot (tehát minden összegnél 0-át vezet fel), majd ezt már nem kell hozzárendelnie a személyi jellegű sorhoz, hiszen nem számol el. Ettől függetlenül a kifizetni kért támogatásnál kérheti az adott hónapra járó összeget.

2.

Helyes az információ, amely szerint a 2. és 3. elszámolásban csak egyebeket, beruházást és dologi költséget számoljunk csak el, a 4. elszámolásban csak bért?

 

2021. 02.26.

Téves információ, a 2. 3. beszámolóban is el kell számolni a személyi kiadásokkal, ám arra már támogatási összeget nem lehet igényelni, az az előleg terhére lesz elszámolva. A 2. 3. beszámolóban is az adott hónapban lezajlott tranzakciókkal kell elszámolni, az egyebekből, tehát a beruházásokból és a dologi költségekből az első beszámoló alkalmával a tényleges felhasználás, de maximum 653.400,- Ft kérhető a fizetési igényben, a későbbi beszámolókban pedig a fennmaradó összeggel lehet minden beszámolási időszakban elszámolni. A 4. beszámoló a teljes éves bevételről és a 4. negyedévre vonatkozó személyi kiadásokról, valamint a még megmaradt, még el nem számolt beruházási és dologi költségek elszámolásáról szól.

3.

Helyes az információ, mi szerint a személyi kiadások elszámolásánál a fizetés átutalásáról szóló bankszámlára is rá kell írni a záradékolás szövegét?

 

2021. 02.26.

Téves információ, a fizetésről és a KATA átalányadó, illetve járulékok és adók átutalásáról szóló bankkivonatra nem kell a záradékolás szövege, viszont a teljes bankkivonatot be kell adni és minden oldalát hitelesíteni kell. 

4.

Helyes az információ, hogy ha meg lett előlegezve a beszerzés kifizetése, akkor az alszámláról való átvezetés dátumát kell a pénzügyi teljesítés dátumához beírni?

 

2021. 02.26.

A pénzügyi teljesítés időpontjához a tényleges utalás dátumát kell rögzíteni, nem az elkülönített számláról történő átvezetés dátumát! Tehát a számla kiegyenlítése esetén azt a dátumot, amikor elutalja a szállítónak az összeget.
Bérnél, azt a dátumot kell beírni, amikor az elkülönített számláról átvezeti/elutalja a vállalkozói/magán számlájára az összeget.

Pénzügyi teljesítés időpontjaként nem a bankszámlakivonat készítésének a dátumát kell megadni! A bankkivonaton szerepel, melyik nap lett elutalva az összeg, azt a dátumot kell rögzíteni.

5.

Helyes az információ, amely szerint a záradékolás és a hitelesítés esetében, ha nem bélyegzőt használ a vállalkozó, akkor az aláírása, az e.v. és a nyilvántartási száma megjelölése mellett rá kell írnia a székhelycímét, az adószámát és a kisadózó megjelölést is az aláírásával együtt?

 

2021. 02.26.

Téves információ, az egyéni vállalkozó az aláírása az nevét követő e. v. megjelöléssel, valamint a nyilvántartási számának feltüntetésével ad hiteles aláírást. A hitelesítő szöveg lehet bélyegző, ám az aláírás és az e. v. megjelölés, valamint a nyilvántartási szám kézírással kerüljön a bizonylatra! A záradékolásnál nem kérünk aláírást.

6.

Helyes az információ, mi szerint a személyi kiadások elszámolásánál a fizetés átutalásáról szóló bankszámlára is rá kell írni a záradékolás szövegét?

 

2021. 02.26.

Téves információ, a fizetésről és a KATA átalányadó, illetve járulékok és adók átutalásáról szóló bankkivonatra nem kell a záradékolás szövege, viszont a teljes bankkivonatot be kell adni és minden oldalát hitelesíteni kell. 

7.

Helyes az információ, hogy amennyiben ugyanattól a cégtől (pl. Médiamark) vásárloka több eszközt, különböző időpontokban, amit a támogatásból terveztem beszerezni, s amelyek nem haladják meg egyenként a 200.000 forintot, de együtt már igen, akkor 3 árajánlatot kell kérni rá?

 

2021. 02.26.

Amennyiben egy tételről van szó (a számlán egy tételként tüntetik fel), és az eléri a nettó 200.000Ft-ot akkor kell a 3 árajánlat. Viszont amennyiben több tételről van szó, akkor csak abban az esetben kell összeszámolni, ha ugyanazon tételről van szó.

(Konkrét példával: ha valaki egy számlán vesz egy egeret, egy laptopot, meg egy monitort, de külön-külön nem éri el az értékük a nettó 200.000Ft-ot, akkor sem kell 3 árajánlat, ha a számla összértéke elérte a 200.000Ft-ot. Viszont, ha vesz valaki 10 ugyanolyan típusú laptopot, akkor azokat már össze kell számítani.)

8.

Helyes az információ, mi szerint a szolgáltatás igénybevétele esetén, ha van szerződés, akkor nem kell megrendelő?

 

2021. 02.26.

Egy szolgáltatás igénybevételekor, amennyiben eléri a nettó 200.000Ft-ot az értéke, akkor vagy szerződés kell, vagy megrendelő és annak a visszaigazolása.
Amennyiben webáruházas megrendelés történt, akkor a vásárlás/megrendelés visszaigazolása szükséges. Valamint a 3 árajánlat és az árajánlatösszehasonlító is szükséges. A nettó 200.000Ft-os értékhatár független a támogatás terhére elszámolni kívánt összegtől.
A Forrástárban az alátámasztó dokumentumokat csak akkor kell csatolni, ha a számla értéke eléri a bruttó 100.000Ft-ot.

9.

A teljesítésigazolást mindkét félnek alá kell írnia?

 

2021. 02.26.

A vallalkozostart.hu oldal dokumentumok menüben található teljesítésigazolást használjuk. Azt a megrendelő, azaz „én” a vállalkozó írja alá, ezzel elismerve, hogy a másik fel, a szolgáltató teljesítette a feladatát. A teljesítésigazolásnak természetesen meg kell előznie, vagy ugyanazon napra szólóan kell születnie, mint a szolgáltatásról készített számla dátuma, hiszen csak akkor lehet a számlát kiállítani, ha annak a munkának az elvégzését a megrendelő igazolja.
Ügyvédi költség teljesítésigazolása: Készíthet ilyet a megrendelő, de az ügyvédi munka teljesítését az alapító dokumentumok és bejegyzésről szóló végzés igazolja. Amennyiben egyéb jellegű ügyvédi tevékenységről van szó, akkor legyen teljesítésigazolás (pl. védjegy bejegyeztetés).

10.

Helyes az információ, amely szerint bruttó 500 ezer forintig lehet készpénzes számla?

 

2021. 02.26.

A NAV szabályozza a készpénzes kifizetések maximális nagyságát, ennek a szabályozásnak kell megfelelni.

11.

Személyi kiadásoknál netbank kivonatot is elfogadnak?

 

2021. 02.26.

Csak havi bankkivonatot fogad el a pályázat, eseti kivonatot nem. A havi bankkivonat lehet elektronikusan letöltött is, de a teljes kivonatot fel kell tölteni, s minden oldalát hitelesíteni kell.

12.

Helyes az információ, amely szerint a bevételi nyilvántartás esetében lehet másfajta nyilvántartást is használni, de minden olyan adat legyen benne, ami a mintadokumentumban benne van?

 

2021. 02.26.

Helyes, amennyiben minden OFA által kért információ szerepel rajta, akkor a saját nyilvántartás is használható.

13.

Személyi jellegű ráfordítások elszámolása (KATA), amennyiben a beszámolási időszakban átlagosan eléri a kívánt bevételt a vállalkozás, de nem mindegyik hónapban.

 

2021. 02.24.

pl. 1hónap bevétele 400.000Ft ebből 60%-ot, azaz 240.000Ft ír be a kifizetett bérhez, valamint ennyit is rendel hozzá a fősorhoz.
a 2. hónap bevétele 600.000Ft, ebből szintén 60%-ot, azaz 360.000Ft-ot ír be a kifizetett bérhez, valamint ennyit is rendel hozzá a fősorhoz.
a 3. hónap bevétele 500.000Ft, ebből szintén 60%-ot, azaz 300.000Ft-ot ír be a kifizetett bérhez, valamint ugyanennyit is számol el.
Így összesen a bevételek alapján 900 000Ft-ot számolhatna el a személyi jellegű kifizetésből, melyből támogatási okiratban szereplő maximális havi bér kérhető a kifizetési kérelemben, pl 3*272.250 Ft esik a beszámolási időszakra.
Tehát a kifizetési kérelemben a kifizetni kért összeghez a 816.750Ft-ot kell beírni (természetesen ez módosul, ha más költséggel is elszámol.) 

14.

Hibaüzenetet kapok a kifizetési kérelem összeállítása során, amikor csatolmányt szeretnék kiválasztani.

 

2021. 02.24.

Előfordulhat, hogy a böngészőben lévő beállítások okozzák a hibát. Próbálja meg a következőket: 

Internet Explorer böngészőben kattintson a fogaskerék ikonra, majd válassza ki az internet beállítások gombot. Majd válassza a következőket: a biztonság fülnél a védett mód kikapcsolása, utána az adatvédelem fülön az előugró ablakok blokkolásának kikapcsolása.

15.

Mikor és hogyan lehet időközi beszámolót benyújtani?

 

2021. 01.12.

A Felhívásban előírt beszámolási kötelezettség (szakmai és pénzügyi beszámolók) teljesítése COVID-19 járványhelyzet által okozott nehézségeket is figyelembe véve az alábbi ütemezés szerint történik:

  • projektidőszakot 2020. augusztus, szeptember, október és november 1-jén megkezdőknek az első időközi beszámolót legkésőbb 2021.02.28-ig kell benyújtaniuk, a mentorálás 2021 januárjában elindult.
  • projektidőszakot 2020. december 1-jén vagy azt követően megkezdőknek az első időközi beszámolót a Felhívás szerinti ütemezés szerint kell benyújtaniuk annak ellenére, ha esetleg a Forrástárban a benyújtási határidők nem megfelelően vannak feltüntetve.

Az időközi szakmai és pénzügyi beszámolót és kifizetési kérelmet a Forrástár felületén kell benyújtani a fenti időpontok szerint.

Lásd még a Honlap Tájékoztatók menüpontjának Eljárásrendi határidők pontját!

16.

Használt eszköz, használt munkagép vásárlása megengedhető?

 

2021. 01.12.

Nem. A projekt keretében csak új eszközök beszerzése támogatható (beleértve a szállítást, üzembe helyezést, betanítást közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva.

17.

A kisadózó vállalkozások esetében a vállalkozói kivétek kifizetésének elszámolását igazoló dokumentumok között jelenleg csak a vállalkozói kivétről bankszámla kivonat/ elektronikus bankszámlakivonat szerepel. Várható -e az, hogy a pályázók kiadási pénztárbizonylattal is elszámolhatják a vállalkozói kivéteket ?

 

2021. 01. 18.

Az elkülönített számláról át kell vezetni a magán számlájára. Ezt a bankszámla kivonatot kell a beszámolóhoz csatolni.

18.

Azok a vállalkozók, akik augusztus és december között pénztári kivéttel igazolták le a bérkifizetésüket, hogyan oldják meg az igazolást?

 

2021. 01. 18.

Amennyiben a bér nem lett átvezetve a főszámlájukra, akkor, ha megkapja az előleget vezessék át egyösszegben.

19.

A nem kisadózó vállalkozások esetén először említést tesznek a nettó bérek kifizetésének igazolásának módjával kapcsolatban a kiadási pénztárbizonylatról, majd az alábbiak szerint fogalmaz az útmutató:

“A személyi jellegű kifizetést havonta egyösszegben kell az elkülönített bankszámláról a vállalkozói számlára átvezetni/átutalni, a vállalkozói számláról kell elutalni a járulékokat és a bér/vállalkozói kivétet a bérjegyzék/számfejtőlap alapján.”

 

2021. 01. 18.

a)          Ez esetben használható a kiadási pénztárbizonylat? igen

b)           A járulékokat csak a vállalkozói számláról lehet utalni az alszámláról nem? Csak a vállalkozói számláról lehet utalni.

20.

A pénzügyi útmutatóban a számlák és alátámasztó dokumentumok fénymásolása és hitelesítése is szerepel, majd ezt követően lehet a bizonylatokat feltölteni a felületre. Sokkal célszerűbb lenne - ha az eredeti bizonylatok alaki feltételei adottak beleértve a záradékolást is - a dokumentumokat fénymásolás és hitelesítés nélkül felcsatolni a felületre, ha már amúgy is elektronikus elszámolásról beszélünk. Várható, hogy ezen változtatnak?

 

2021. 01. 18.

Egyelőre nem várható.

21.

A beszámoló kitöltési útmutató kifizetési kérelemmel érintett pontjában az szerepel, hogy a pályázó csak az 1. és 4. kérelemben igényelhet a személyi jellegű költségeire vonatkozó támogatást:

 

2021. 01. 18.

a) A 2. és 3. kérelemben csak és kizárólag a dologi és beruházási jellegű kiadásokra igényelhető támogatás a keretösszeg (653 400 Ft) erejéig? igen

c)      A 2. és 3. kérelemben szükséges rögzíteni személyi jellegű kifizetéseket, viszont az igényelhető támogatás meghatározásakor azokat nem lehet figyelembe venni? Igen szükséges rögzíteni, de nem lehet figyelembe venni.
d)     Ha igen várható -e a szabályozás megváltoztatása? ugyanis ez nagyon sok pályázót hozhat nehéz helyzetbe. Nem fog változni, az előleggel együtt 9 havi bér lesz kiutalva, csak a 4. negyedévre eső bért kell megelőlegezni a vállalkozásnak. A 9-12. hónapban már valószínűsíthető, hogy fenntartja magát a vállalkozás.

22.

Lesz esetleg egy összesítő ahol a számlák kötelező elemei rögzítésre kerülnek és ez kerülne feltöltésre az elszámoló felületre? (kis támogatástartalmú számlák összesítője, anyagköltség összesítő stb. )

 

2021. 01. 18.

Minden számlát rögzíteni kell, bruttó 100 eFt felett csatolni is szükséges a dokumentumokat. Lásd beszámoló kitöltése útmutató.

23.

A kötelező nyilvánosság biztosításával kapcsolatban milyen szabályoknak kell a pályázóknak eleget tenni ha nincs weboldala Pl. tábla elkészítettése és kihelyezése, fotódokumentáció készítése? Ha van weboldala is a pályázónak neki milyen szükséges arculati elemeket kell elhelyeznie a weboldalán és ezeket hol találja meg?

 

2021. 01. 18.

Kérjük, hogy amennyiben rendelkeznek honlappal, ott szerepeltessék a fenntartási időszak végéig szerepeltessék a következő mondatot:

A vállalkozás létrehozását és fejlesztését a „Vállalkozó Start” program keretében az OFA Nonprofit Kft. támogatta. A támogatás forrását a Nemzeti Foglalkoztatási Alap biztosította. A leírt szövegen kívül a nyilvánosság biztosításához kapcsolódóan más kötelező elvárás nincs. Így nincs kikötés a betűméretre, logóra vonatkozóan, és nincsenek tájékoztató táblák sem.

24.

Elektronikus számla hitelesítéséhez hol találunk dokumentumot?

 

2021. 01. 18.

A Forrástárban megtalálható a záradékhoz szükséges nyilatkozat.

25.

Azon pályázóknak, akik nem kaptak még előleget szükséges -e elszámolást benyújtaniuk?

 

2021. 01. 18

Csak az előleg utalását követően kell elszámolást benyújtani.

26.

Minden számlához a teljes negyedévre vonatkozó bankszámlakivonatot kell egészében csatolni? A fő és alszámláról is kell csatolni?

 

2021. 01. 18

Azt a bankszámla kivonatot kell egészében csatolni, amelyiken az adott számla kiegyenlítése megtörtént. Amennyiben nem az elkülönített számláról történt a kifizetés (előleg utalás előtti vásárlás esetén), abban az esetben az elkülönített számla bankkivonatát is kérjük csatolni, melyen látszik, az átvezetés.

27.

Ha a pályázó megelőlegezte az eszközt pl, és a főszámláról fizette, majd az alszámláról csak átvezette az összeget, akkor melyik kivonatot kell csatolni?

 

2021. 01. 18

Mindkettőt.

28.

Ha a pályázó drágábban vette meg az adott tételt mint ami az üzleti tervben van, a számla kifizetését úgy rendezze, hogy az alszámláról utalja el a számla teljes végösszegét és amennyivel többet költött mint amennyi az üzleti tervben szerepel azt fizesse be az alszámlára?

 

2021. 01. 18

Igen.

29.

Ha az előleg a második negyedévben érkezett, és akkor került kiutalásra a 3 havi bér, valamint átvezetésre a megelőlegezett eszközbeszerzés, benyújtható az első elszámolásban az a bankkivonat, melynek dátuma a második negyedévre esik?

 

2021. 01. 18

A számla teljesítésének dátuma határozza meg, hogy melyik beszámolóba kell csatolni, rögzíteni az adott tételt. Tehát ha a számla telj.dátuma első n.évre esik és a bankkivonat dátuma a 2.n.évre esik, akkor fel kell csatolni.

30.

A KOMA adatbázisba regisztrálva lettek a pályázók, a köztartozás mentesség gyors igazolása miatt, várható abban változás, hogy erről nem kell beküldeni a lekérdezést?

 

2021. 01. 18

Az Útmutató jelenlegi elvárása szerint a költségösszesítővel együtt kérjük beküldeni.

31.

Teljesítési igazolás a könyvelési díjról (bármely más szolgáltatásról) abban az esetben is szükséges, ha az éves szinten, tehát folyamatos teljesítés esetén sem éri el a 200.000 Ft-ot?

 

2021. 01. 18

Teljesítésigazolást minden szolgáltatáshoz be kell nyújtani.

32.

Elegendő lehet akár egy havi összesítő a bevételekről KATA adózók esetében vagy feltétlenül szükséges a tételes nyilvántartás?

 

2021. 01. 18

Szükséges a tételes rögzítés a forrástárba feltöltött bevételi nyilvántartásba.

33.

Ha programban résztvevő a üzleti tervébe havi 30.000 Ft -ot írt marketing tanácsadásra, elfogadható-e, hogy nem havi szinten számláz neki a tanácsadó 30.000 Ft-ot, hanem negyedévente 90.000 Ft-ot?

 

2021. 01. 18

Igen, a szerződés szerint kell számlázni.

34.

Az elszámolásokhoz csak az OFA által közzétett dokumentum sablonokat szükséges használni (gondolok itt például a bevétel összesítőre) vagy más ezekhez hasonló dokumentumot is fel lehet tölteni, illetve lehet használni?

 

2021. 01. 18

A forrástárba feltöltött Bevétel összesítőt kell használni. A TIG, a többi feltöltött dokumentum MINTA dokumentum.

35.

A beszerzések vonatkozásában van-e külön szabály arra vonatkozóan, hogy mekkora összegben lehet a számla ellenértékét még készpénzben megfizetni, és mekkora összeghatár felett szükséges kötelezően csak utalni?

 

2021. 01. 18

Egy szolgáltató/ hó/ bruttó 1,5 MFt

 

 

 

Fenntartási időszak teljesítése

 

Mi történik, ha a teljesítendő vállalások (pl. minimum 1 MFt-os nettó árbevétel) nem tud teljesülni?

 

2021. 01.12.

Amennyiben a Támogatási okiratban rögzített vállalások nem teljesülnek, és a vállalás nem teljesítése vis major helyzettel (előre nem látott elháríthatatlan akadály) nem igazolható, a támogatás, vagy annak arányos része a jogszabályban rögzített kamattal növelve utólag visszakövetelésre kerül. (Ilyen vállalások például: a támogatott projekt fizikai befejezésének időpontját magában foglaló lezárt teljes üzleti évben realizált nettó árbevétele, egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele érje el a minimum 1.000.000 Ft-ot; a vállalkozás további egy évig nem szüntethető meg, és abban a támogatottnak személyesen közre kell működnie).

Mentorálás

 

Mikor indul a mentorálás, és milyen formában vehető igénybe?

 

2021. 01.12.

A mentori szolgáltatás 2021 januárjától minden projektjét megkezdett vállalkozás számára igénybe vehető. A mentorálásra jelentkezés módjáról a vallalkozostart.hu oldalon a Felhasználói fiókjában a megfelelő státuszba kerülést követően e-mailben küldünk értesítést. A COVID-19 miatt a mentorálás elektronikus felületen indul el.

Támogatási kérelem beadása, bírálata

 

A Vállalkozó Start program oldalán levő felhasználói fiókom „Támogatási kérelmet benyújthat” státuszba került, így a regisztráltam a Forrástárba. A regisztrációs nyilatkozatomat a leírtak szerint nyomtattam és beküldtem. Szeretném a támogatási kérelmemet benyújtani, de azt írja a rendszer, hogy még nem fogadták el a regisztrációs nyilatkozatomat. Most mit tegyek?

 

2021. 01.12.

A regisztrációs nyilatkozatok feldolgozása folyamatos, és nem befolyásolja a támogatási kérelem befogadását. Vagyis a rendszerüzenettől függetlenül adja be támogatási kérelmét! A regisztrációs nyilatkozat – amennyiben az alapadatain nem változtat – a bírálati határidő végéig elfogadásra kerül.
Az alapadatok módosítása esetén az új regisztrációs nyilatkozatot ismételten ki kell nyomtatni, és cégszerűen aláírva be kell küldeni a postacímünkre!

 

Már a 2. komponensnél tartok, felhasználói fiókom "Támogatási kérelmet benyújthat". A Forrástár regisztrációt elvégeztem, de azt írja ki a program, hogy nem adhatok be kérelmet. Mi az oka?

 

2021. 01.12.

Először is: egészen biztos, hogy nem a "Tájékoztató" menüpontban leírt módon regisztrált! Kérjük, hogy a tájékoztatókat, kitöltési segédleteket olvassa át. Időt és fáradságot takarít meg vele.

Amennyiben a leírás ellenére egyéni regisztrációt hajtott végre, azt már módosítani nem tudja, új regisztrációt kell készítenie.

Amennyiben a szervezet regisztrációnál regisztrált, de rossz GFO kódot választott ki, akkor módosítsa a regisztrációs nyilatkozatát, majd aláírva postán küldje el nekünk. Ez esetben a módosítás elfogadását követően tudja majd beadni a kérelmét. A módosítás menete:

Lépjen be a Forrástár felületére a fiókjába, majd válassza ki bal oldalon a Saját adatok menüpontot, azon belül az Alapadatokat. Az adatmódosítás ikonnal (alul) módosíthatóvá válik a GFO kód.

 

A Forrástárban készítem a támogatási kérelmemet és a költségvetési tábla mentés után átírja az összegeket (tizedesjelek jellennek meg). Mit tegyek?

 

2021. 01.12.

Elsősorban nem támogatott böngészők használata folyamán találkozhatnak a jelenséggel. Amennyiben a felső összesítő sorban helyes szám marad, akkor az összegek helyesen tárolódtak.

 

Az OFA www.vallalkozostart.hu oldalon a fiókom azt mutatja, hogy a támogatási kérelmet benyújthat. Szeretnék segítséget kérni, mert nem tudom a pályázatot megnyitni, az jelzi nekem a rendszer, hogy "A kijelölt kategórián meghatározott jogi státusz alapján nem nyújthat be pályázatot!". 

 

2021. 01.12.

Nézze meg a regisztrációs nyilatkozatát, hogy milyen GFO kóddal regisztrált! Amennyiben a regisztrációkor rossz jogi státuszt választott ki, akkor javítsa a regisztrációs nyilatkozatát és küldje be újra!

 

Mikor kell az árajánlatokat beküldeni?

 

2021. 01.12.

Az árajánlatokat sem az üzleti tervhez, sem a támogatási kérelemhez nem kell csatolni! Akkor kell majd csatolni, amikor az adott eszközt/szolgáltatást elszámolja.

Vállalkozásalapítás, projektkezdés

 

Mikor érdemes megalapítani a vállalkozást, és mikor érdemes megkezdeni a projektidőszakot?

 

2021. 01.12.

A vállalkozást az üzleti terv jóváhagyását követően meg lehet alapítani, figyelembe véve, hogy a járványhelyzet miatti gazdasági környezetben érdemes-e halasztani 2021 áprilisáig a vállalkozásindítást. A legtöbben a vállalkozást a hónap első napján jegyeztetik be, mivel a bejegyzéstől az adófizetési kötelezettség is elindul, KATA-sok esetén a KATA-adót is be kell fizetni.

A projektidőszak megkezdése természetesen eltérhet a vállalkozás megalapításának dátumától és a Támogatási Kérelem benyújtásának időpontjától.

A projektidőszakot akkor érdemes a vállalkozás bejegyzése után (adott hónap első napján) megkezdeni, ha a vállalkozás rendelkezik saját forrással a betervezett eszközök, szolgáltatások finanszírozására, hiszen a fenti eljárásrendi határidőket figyelembe véve a támogatási előleg megérkezése a kérelem benyújtását követő 60 90. nap körül várható. Amennyiben a vállalkozás egyáltalán nem rendelkezik induló tőkével, célszerű a támogatási időszak kezdeteként a kérelem beadását követő második-harmadik hónap első napját megadni, figyelembe véve, hogy az adott időszakban beadott támogatási kérelmek közül azok bírálatát kezdjük meg először, ahol a projektidőszak már megkezdődött.

Lásd még a Honlap Tájékoztatók menüpontjának Eljárásrendi határidők pontját!

 

Társas vállalkozás esetében mit tekintünk a vállalkozásalapítás napjának?  

 

2021. 01.12.

A társas vállalkozás megalapításának napjaként a létesítő okirat dátumát elfogadjuk, miután az okiratot hatályba léptették. (Ha módosításra visszaküldik, akkor a módosítás dátumát vesszük figyelembe!)

A támogatott projekttevékenység ezt a dátumot nem előzheti meg.

 

Hány bankszámlát kell nyitnom?

 

2021. 01.12.

Legalább kettőt. A támogatással kapcsolatos pénzmozgást elkülönített számláról kell intézni (előleg, támogatás, elszámolni kívánt beszerzések) 

Lásd a Pályázati felhívásban: " A vállalkozónak/vállalkozásnak a támogatási időszak alatt két bankszámlát kell kezelnie. Az egyik a vállalkozó/vállalkozás általános folyószámlája (ami egyéni vállalkozó esetén lehet a saját magánszemélyhez kötődő bankszámla), a másik a támogatás céljára Magyarországon vezetett elkülönített pénzforgalmi számla, ahová a támogatási összeg érkezik, és ahonnan a támogatott projektjének kifizetései történnek. "

 

Mindkét bankszámlámra kell inkasszót tetetnem? 

 

2021. 01.12.

Igen, sőt a Pályázati felhívás szerint: ... a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat benyújtása szükséges.

 

A pályázati felhívásban szerepel, hogy elkülönített számlát kell nyitni a támogatással kapcsolatos bevételek-kiadások kezelésére. Számlanyitási költséget kell fizetnem. Mit tegyek, ezt az összeget utalhatom erre a számlára annak ellenére, hogy nem a támogatásból fedezem?

 

2021. 01.12.

Igen, az elkülönített számlán kezelheti a számla nyitásához/kezeléséhez szükséges összeget

 

Lehet-e ügyvédi irodát alapítani?

 

2021. 01.12.

Az egyéni ügyvédi tevékenység támogatható (GFO 232 – egyéb önálló vállalkozó), viszont az ügyvédi iroda (GFO 131 – ügyvédi iroda) nem.

 

Lehet-e kölcsönző a vállalkozás fő tevékenysége?

 

2021. 01.12.

Meg kell különböztetni a bérbeadási és kölcsönzési tevékenységet. Támogatásból bérbeadási cél nem támogatható, azonban a támogatással beszerzett eszköz, munkagép kölcsönzése megengedett, így lehet szó pl. kerékpárkölcsönző, munkagépkölcsönző tevékenység támogatásáról.

 

Mi minősül felnőtt tematikájú vállalkozásnak a program szempontjából? Támogatható-e például a lottózó, dohánybolt, szexuálterápia?

 

2021. 01.12.

A lottózó, a dohánybolt, szexshop, felnőtt tematikájú filmforgatás nem támogatható, azonban a mentálhigiénés, pszichológiai tanácsadás támogatható akkor is, ha szexuálterápiás elemeket, felvilágosítást is tartalmaz, mivel ezek célcsoportja fiatalkorú kliensek, kamaszok is lehetnek.

 

Támogatható-e a közúti árufuvarozás, taxizás, illetve telekocsi szolgáltatás nyújtása?

 

2021. 01.12.

A közúti árufuvarozás nem megengedett, ahogyan a járművásárlás sem. A taxizás, hivatalosan engedélyeztetett személyfuvarozás, és az adózó telekocsi szolgáltatás nyújtása viszont végezhető a program keretében. További információt a Felhívásban talál.

Programba vonási szerződés

 

Milyen kötelezettségeim lesznek a Programba lépést követően, lesz-e esetleg visszafizetési kötelezettség, ha később mégis meggondolom magam?

 

2021. 01.12.

Bízunk benne, hogy csak akkor jelentkezett a Programra, ha a részletes információkat elolvasva biztonsággal tudta vállalni a Program teljes folyamatában történő részvételt. Mivel a Program során közpénz felhasználásával nyújtunk a Jelentkezők számára szolgáltatásokat, a Programba vonási szerződés aláírását követően annak 2.3-as pontja alapján szerződésszegés, vagy a Támogatott önhibájából történő elállása esetén a Támogató jogosult az elállás időpontjáig nyújtott támogatás ellenértékét ügyleti kamattal növelt mértékben visszakövetelni. A Programba vonási szerződés minta a https://vallalkozostart.hu/dokumentumok oldalon letölthető.

 

Hol található a „Vállalkozó Start” Program 2. komponensének  pályázati felhívása?

 

2021. 01.12.

A Felhívás a https://vallalkozostart.hu/dokumentumok oldalon letölthető.

Programba kerülés

 

Ha sikeresen teljesítettem a Kompetenciamérést, hogyan tudok a Programba bekerülni?

 

2021. 01.12.

Sajnos a Programba vonható létszám betelt, a Programba már nem lehet bekerülni.

Jelenleg nincs információnk arról, indul-e a közeljövőben, és milyen feltételekkel hasonló, vállalkozás indítását támogató program. Pest megyén és Budapesten kívüli régiók hasonló programjairól itt találhat információt: www.ginop519.hu.

Amennyiben jelenleg álláskereső, további vállalkozásindítási támogatás ügyében a lakcíme szerint illetékes Kormányhivatal Foglalkoztatási osztályainál (munkaügyi szervezet) érdeklődhet.

 

Hivatkozások:

Kevésbé fejlett régiókban (Pest megyén és Budapesten kívül) elérhető támogatási lehetőség: www.ginop519.hu

Programba vonási szerződés minta: 
ide kattintva elérhető

Üzleti terv sablon: 
ide kattintva elérhető

Kompetenciamérés - kiválasztási eljárásrend: 
ide kattintva elérhető

Vissza a Főoldalra

    EUR adószámot magánszemélyként kiváltó részt vehet-e a programban, ha megvan az adószáma, de nem végzi a tevékenységet?

Az EUR adószám éppúgy, mint a 7-es adószám kiváltása nem minősül vállalkozásnak, így ha álláskeresőként regisztrálni tud, bevonható a programba.

     Mikor kell teljesíteni a programba lépés feltételeit?

A belépési feltételeknek (Kik vehetnek részt a Programban? részben leírtak) nem a jelentkezés pillanatában kell teljesülnie. A „Vállalkozó Start” Programba történő tényleges bevonásra a kompetenciamérés eredményének közlését követően, de a vállalkozói képzés megkezdése előtt kerül sor, melynek módjáról a későbbiekben küldünk értesítést. 

Aki jelenleg munkaviszonyban áll, annak van lehetősége a programba vonás feltételeit közvetlenül a képzésbe kerülést megelőzően teljesíteni. 

A programba bevonást okiratba fogjuk foglalni, amelynek mellékletében nyilatkozatot kérünk a bevonási feltételek teljesüléséről, illetve kérjük becsatolni az illetékes kormányhivatal Foglalkoztatási osztályának (munkaügyi szerv) Hatósági igazolását arról, hogy regisztrált álláskereső/közvetítést kérőként nyilvántartásba vett. Figyelem! A Hatósági igazolás keltezése nem lehet 30 napnál korábbi keltezésű, mint a programba vonás dátuma.

 

·     Mikor kell kikérnem az igazolást a Munkaügytől arról, hogy regisztrált álláskereső vagyok?

A Hatósági igazolás keltezése nem lehet 30 napnál korábbi keltezésű, mint a programba vonás dátuma. Körülményei alapján tudja eldönteni, hogy milyen dátummal tudja igazolni a regisztrált álláskeresői státuszt, és a további bemeneti követelményeket (lásd: Mikor kell teljesíteni a programba lépés feltételeit? GYIK kérdés

Mi a program menete?

A program során az alábbi lépések teljesítését várjuk el:

  1. Jelentkezését a https://vallalkozostart.hu/register linken rögzítheti, amellyel egyidejűleg létrehozza személyes fiókját. A programba történő jelentkezés lehetőségét a bevonható létszámkeret betöltéséig folyamatosan biztosítjuk. Túljelentkezés esetén tartaléklistát képzünk, illetve felfüggesztjük a programhoz csatlakozás lehetőségét. A jelentkezéskor létrehozott személyes fiókjában tud időpontot foglalni kompetenciamérésre.
  2. A kompetenciamérés két részből áll: írásbeli rész, amely során matematikai, szövegértési és vállalkozói kompetenciák kerülnek felmérésre, majd ezt követi egy személyes elbeszélgetés a vállalkozási ötletről. A kompetenciamérés és a személyes elbeszélgetés összesen kb. 2-3 óra időtartamot vesz igénybe munkanapokon.
  3. Programba vonási okirat: A programba vonás napján vizsgáljuk a belépési feltételek teljesülését (életkor, lakcím, többségi tulajdon más vállalkozásban regisztrált álláskeresői státusz, vagy a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál közvetítést kérőként nyilvántartásba vett megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülés igazolása). A      regisztrált álláskeresői státuszt a későbbiekben már nem kérjük igazolni, azt azonban a későbbiekben (a támogatási kérelem beadásakor) is ellenőrizzük, hogy más vállalkozásban ne legyen többségi tulajdona.
  4. Vállalkozói képzés: kb. 2-3 hetes (90 órás), intenzív, tantermi képzés (veszélyhelyzet ideje alatt digitális képzés), amelyen kötelező a részvétel. A vizsgafeladat a létrehozandó vállalkozás üzleti terve első verziójának összeállítása. A programot csak az folytathatja, aki rendelkezik a képzés elvégzését igazoló tanúsítvánnyal.
  5. Tanácsadás: szakértői segítség a vállalkozás tervezéséhez, az üzleti terv véglegesítéséhez.
  6. Véglegesített üzleti tervek elbírálása, a jóváhagyott üzleti terv alapján, a jóváhagyást követően lehet megalapítani a vállalkozást.
  7. A jóváhagyott üzleti terv alapján megalapított vállalkozás pályázhat a vissza nem térítendő támogatásra.

 

·     Jelenleg CSED-en/GYED-en vagyok, esetleg további gyermekeket vállalnék, tudok jelentkezni a programra?

A jelentkezőket csak abban az esetben tudjuk programba vonni, ha legkésőbb a programba vonáskor igazoltan regisztrált álláskeresői státusszal rendelkeznek (vagy a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál közvetítést kérőként nyilvántartásba vett megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülnek). Javasoljuk, hogy a területileg illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatal járási/kerületi hivatalánál (munkaügyi szervezet) érdeklődjön a regisztrált álláskeresőként (megváltozott munkaképességű személyek esetében közvetítést kérőként történő) nyilvántartásba vétel lehetőségéről, hivatkozva arra, hogy az OFA Nonprofit Kft. által biztosított „Vállalkozó Start” elnevezésű vállalkozóvá válást támogató programban részt kíván venni.

 

·     Részt kell-e vennem a 90 órás vállalkozói képzésen, ha vállalkozási szakirányú közép- vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezem?

Igen, a vállalkozói képzésen történő részvétel kötelező, az ott megszerezhető tanúsítvány a támogatás odaítélésének feltétele. A vállalkozói képzés gyakorlatorientált, jelentős segítséget nyújt a tervezett vállalkozás részletes üzleti tervének kidolgozásához, melynek jóváhagyása szintén a támogatás odaítélésének alapfeltétele. A vállalkozói képzés egyes moduljai alóli esetleges felmentés lehetőségéről a közbeszerzési eljárás során kiválasztásra kerülő képzést végző szolgáltató tud majd tájékoztatást adni a felnőttképzési szerződés aláírásakor.

 

·     Már működő vállalkozást/üzletrészt megvásárolhatok a program keretében?

Már működő vállalkozás/üzletrész megvásárlásához NEM lehet a „Vállalkozó Start” Program keretében nyújtott támogatást igénybe venni.

 

·     Kérdésem, hogy a támogatás (50% előlegen kívül) utólag, a szerződés megkötése utáni 12. hónapban kerül elszámolásra számlák alapján?

A jóváhagyott üzleti terv alapján létrehozott vállalkozás számára megítélt támogatás 50%-a előlegként a Támogatói okirat kiállítását követően lesz majd igényelhető, ezt követően a már felhasznált támogatás a 12 hónapos projektidőszak alatt 2-3 alkalommal, illetve az azt követő záró elszámolás ellenőrzése után a benyújtott, kifizetett számlák és alátámasztó dokumentáció alapján kerül kifizetésre.

 

Hivatkozások:

Kevésbé fejlett régiókban (Pest megyén és Budapesten kívül) elérhető támogatási lehetőség: www.ginop519.hu

Programba vonási szerződés minta: 
ide kattintva elérhető

Üzleti terv sablon: 
ide kattintva elérhető

Kompetenciamérés - kiválasztási eljárásrend: 
ide kattintva elérhető

Vissza a Főoldalra