A következő címkéjű bejegyzések mutatása: Vállalkozó Start. Összes bejegyzés megjelenítése
A következő címkéjű bejegyzések mutatása: Vállalkozó Start. Összes bejegyzés megjelenítése

2021. január 18., hétfő

Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) Táblázatos elrendezésben

A Gyakran Ismételt kérdésekre adott válaszokat az alábbi táblázatban főbb témakörönként elrendezve találja. A válaszok előtt megjelenő dátum azt jelzi, mikor aktualizáltuk a kérdésre adott választ.


Fenntartási időszak teljesítése

 

Mi történik, ha a teljesítendő vállalások (pl. minimum 1 MFt-os nettó árbevétel) nem tud teljesülni?

 

2021. 01.12.

Amennyiben a Támogatási okiratban rögzített vállalások nem teljesülnek, és a vállalás nem teljesítése vis major helyzettel (előre nem látott elháríthatatlan akadály) nem igazolható, a támogatás, vagy annak arányos része a jogszabályban rögzített kamattal növelve utólag visszakövetelésre kerül. (Ilyen vállalások például: a támogatott projekt fizikai befejezésének időpontját magában foglaló lezárt teljes üzleti évben realizált nettó árbevétele, egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele érje el a minimum 1.000.000 Ft-ot; a vállalkozás további egy évig nem szüntethető meg, és abban a támogatottnak személyesen közre kell működnie).

Időközi beszámoló

 

Mikor és hogyan lehet időközi beszámolót benyújtani?

 

2021. 01.12.

A Felhívásban előírt beszámolási kötelezettség (szakmai és pénzügyi beszámolók) teljesítése COVID-19 járványhelyzet által okozott nehézségek miatt a decemberi ünnepi időszak munkaszüneti napjait is figyelembe véve az alábbi ütemezés szerint történik:

  • projektidőszakot 2020. augusztus, szeptember, október és november 1-jén megkezdőknek az első időközi beszámolót legkésőbb 2021.02.28-ig kell benyújtaniuk, a mentorálás 2021 januárjában elindul.
  • projektidőszakot 2020. december 1-jén vagy azt követően megkezdőknek az első időközi beszámolót a Felhívás szerinti ütemezés szerint kell benyújtaniuk.

Az időközi szakmai és pénzügyi beszámolót és kifizetési kérelmet a Forrástár felületén kell benyújtani a fenti időpontok szerint.

Lásd még a Honlap Tájékoztatók menüpontjának Eljárásrendi határidők pontját!

 

Használt eszköz, használt munkagép vásárlása megengedhető?

 

2021. 01.12.

Nem. A projekt keretében csak új eszközök beszerzése támogatható (beleértve a szállítást, üzembe helyezést, betanítást közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva.

 

A kisadózó vállalkozások esetében a vállalkozói kivétek kifizetésének elszámolását igazoló dokumentumok között jelenleg csak a vállalkozói kivétről bankszámla kivonat/ elektronikus bankszámlakivonat szerepel. Várható -e az, hogy a pályázók kiadási pénztárbizonylattal is elszámolhatják a vállalkozói kivéteket ?

 

2021. 01. 18.

Az elkülönített számláról át kell vezetni a magán számlájára. Ezt a bankszámla kivonatot kell a beszámolóhoz csatolni.

 

Azok a vállalkozók, akik augusztus és december között pénztári kivéttel igazolták le a bérkifizetésüket, hogyan oldják meg az igazolást?

 

2021. 01. 18.

Amennyiben a bér nem lett átvezetve a főszámlájukra, akkor, ha megkapja az előleget vezessék át egyösszegben.

 

A nem kisadózó vállalkozások esetén először említést tesznek a nettó bérek kifizetésének igazolásának módjával kapcsolatban a kiadási pénztárbizonylatról, majd az alábbiak szerint fogalmaz az útmutató:

“A személyi jellegű kifizetést havonta egyösszegben kell az elkülönített bankszámláról a vállalkozói számlára átvezetni/átutalni, a vállalkozói számláról kell elutalni a járulékokat és a bér/vállalkozói kivétet a bérjegyzék/számfejtőlap alapján.”

 

2021. 01. 18.

a)            Ez esetben használható a kiadási pénztárbizonylat? igen

b)             A járulékokat csak a vállalkozói számláról lehet utalni az alszámláról nem? Csak a vállalkozói számláról lehet utalni.

 

A pénzügyi útmutatóban a számlák és alátámasztó dokumentumok fénymásolása és hitelesítése is szerepel, majd ezt követően lehet a bizonylatokat feltölteni a felületre. Sokkal célszerűbb lenne - ha az eredeti bizonylatok alaki feltételei adottak beleértve a záradékolást is - a dokumentumokat fénymásolás és hitelesítés nélkül felcsatolni a felületre, ha már amúgy is elektronikus elszámolásról beszélünk. Várható, hogy ezen változtatnak?

 

2021. 01. 18.

Nem.

 

A beszámoló kitöltési útmutató kifizetési kérelemmel érintett pontjában az szerepel, hogy a pályázó csak az 1. és 4. kérelemben igényelhet a személyi jellegű költségeire vonatkozó támogatást:

 

2021. 01. 18.

a) A 2. és 3. kérelemben csak és kizárólag a dologi és beruházási jellegű kiadásokra igényelhető támogatás a keretösszeg (653 400 Ft) erejéig? igen

c)       A 2. és 3. kérelemben szükséges rögzíteni személyi jellegű kifizetéseket, viszont az igényelhető támogatás meghatározásakor azokat nem lehet figyelembe venni? Igen szükséges rögzíteni, de nem lehet figyelembe venni.

d)      Ha igen várható -e a szabályozás megváltoztatása? ugyanis ez nagyon sok pályázót hozhat nehéz helyzetbe. Nem fog változni, az előleggel együtt 9 havi bér lesz kiutalva, csak a 4. negyedévre eső bért kell megelőlegezni a vállalkozásnak. A 9-12. hónapban már valószínűsíthető, hogy fenntartja magát a vállalkozás.

 

Lesz esetleg egy összesítő ahol a számlák kötelező elemei rögzítésre kerülnek és ez kerülne feltöltésre az elszámoló felületre? (kis támogatástartalmú számlák összesítője, anyagköltség összesítő stb. )

 

2021. 01. 18.

Minden számlát rögzíteni kell, bruttó 100 eFt felett csatolni is szükséges a dokumentumokat. Lásd beszámoló kitöltése útmutató.

 

A kötelező nyilvánosság biztosításával kapcsolatban milyen szabályoknak kell a pályázóknak eleget tenni ha nincs weboldala Pl. tábla elkészítettése és kihelyezése, fotódokumentáció készítése? Ha van weboldala is a pályázónak neki milyen szükséges arculati elemeket kell elhelyeznie a weboldalán és ezeket hol találja meg?

 

2021. 01. 18.

Kérjük, hogy amennyiben rendelkeznek honlappal, ott szerepeltessék a fenntartási időszak végéig szerepeltessék a következő mondatot:

A vállalkozás létrehozását és fejlesztését a „Vállalkozó Start” program keretében az OFA Nonprofit Kft. támogatta. A támogatás forrását a Nemzeti Foglalkoztatási Alap biztosította. A leírt szövegen kívül a nyilvánosság biztosításához kapcsolódóan más kötelező elvárás nincs. Így nincs kikötés a betűméretre, logóra vonatkozóan, és nincsenek tájékoztató táblák sem.

 

Elektronikus számla hitelesítéséhez hol találunk dokumentumot?

 

2021. 01. 18.

A Forrástárban megtalálható a záradékhoz szükséges nyilatkozat.

 

Azon pályázóknak, akik nem kaptak még előleget szükséges -e elszámolást benyújtaniuk?

 

2021. 01. 18

Csak az előleg utalását követően kell elszámolást benyújtani.

 

Minden számlához a teljes negyedévre vonatkozó bankszámlakivonatot kell egészében csatolni? A fő és alszámláról is kell csatolni?

 

2021. 01. 18

Azt a bankszámla kivonatot kell egészében csatolni, amelyiken az adott számla kiegyenlítése megtörtént. Amennyiben nem az elkülönített számláról történt a kifizetés (előleg utalás előtti vásárlás esetén), abban az esetben az elkülönített számla bankkivonatát is kérjük csatolni, melyen látszik, az átvezetés.

 

Ha a pályázó megelőlegezte az eszközt pl, és a főszámláról fizette, majd az alszámláról csak átvezette az összeget, akkor melyik kivonatot kell csatolni?

 

2021. 01. 18

Mindkettőt.

 

Ha a pályázó drágábban vette meg az adott tételt mint ami az üzleti tervben van, a számla kifizetését úgy rendezze, hogy az alszámláról utalja el a számla teljes végösszegét és amennyivel többet költött mint amennyi az üzleti tervben szerepel azt fizesse be az alszámlára?

 

2021. 01. 18

Igen.

 

Ha az előleg a második negyedévben érkezett, és akkor került kiutalásra a 3 havi bér, valamint átvezetésre a megelőlegezett eszközbeszerzés, benyújtható az első elszámolásban az a bankkivonat, melynek dátuma a második negyedévre esik?

 

2021. 01. 18

A számla teljesítésének dátuma határozza meg, hogy melyik beszámolóba kell csatolni, rögzíteni az adott tételt. Tehát ha a számla telj.dátuma első n.évre esik és a bankkivonat dátuma a 2.n.évre esik, akkor fel kell csatolni.

 

A KOMA adatbázisba regisztrálva lettek a pályázók, a köztartozás mentesség gyors igazolása miatt, várható abban változás, hogy erről nem kell beküldeni a lekérdezést?

 

2021. 01. 18

Nem, a költségösszesítővel együtt kérjük beküldeni.

 

Teljesítési igazolás a könyvelési díjról (bármely más szolgáltatásról) abban az esetben is szükséges, ha az éves szinten, tehát folyamatos teljesítés esetén sem éri el a 200.000 Ft-ot?

 

2021. 01. 18

Teljesítésigazolást minden szolgáltatáshoz be kell nyújtani.

 

Elegendő lehet akár egy havi összesítő a bevételekről KATA adózók esetében vagy feltétlenül szükséges a tételes nyilvántartás?

 

2021. 01. 18

Szükséges a tételes rögzítés a forrástárba feltöltött bevételi nyilvántartásba.

 

Ha programban résztvevő a üzleti tervébe havi 30.000 Ft -ot írt marketing tanácsadásra, elfogadható-e, hogy nem havi szinten számláz neki a tanácsadó 30.000 Ft-ot, hanem negyedévente 90.000 Ft-ot?

 

2021. 01. 18

Igen, a szerződés szerint kell számlázni.

 

Az elszámolásokhoz csak az OFA által közzétett dokumentum sablonokat szükséges használni (gondolok itt például a bevétel összesítőre) vagy más ezekhez hasonló dokumentumot is fel lehet tölteni, illetve lehet használni?

 

2021. 01. 18

A forrástárba feltöltött Bevétel összesítőt kell használni. A TIG, a többi feltöltött dokumentum MINTA dokumentum.

 

A beszerzések vonatkozásában van -e külön szabály arra vonatkozóan, hogy mekkora összegben lehet a számla ellenértékét még készpénzben megfizetni, és mekkora összeghatár felett szükséges kötelezően csak utalni?

 

2021. 01. 18

Egy szolgáltató/hó/ bruttó1,5Mft

 

 

 

Mentorálás

 

Mikor indul a mentorálás, és milyen formában vehető igénybe?

 

2021. 01.12.

A mentori szolgáltatás 2021 januárjától minden projektjét megkezdett vállalkozás számára igénybe vehető. A mentorálásra jelentkezés módjáról a vallalkozostart.hu oldalon a Felhasználói fiókjában a megfelelő státuszba kerülést követően e-mailben küldünk értesítést. A COVID-19 miatt a mentorálás elektronikus felületen indul el.

Támogatási kérelem beadása, bírálata

 

A Vállalkozó Start program oldalán levő felhasználói fiókom „Támogatási kérelmet benyújthat” státuszba került, így a regisztráltam a Forrástárba. A regisztrációs nyilatkozatomat a leírtak szerint nyomtattam és beküldtem. Szeretném a támogatási kérelmemet benyújtani, de azt írja a rendszer, hogy még nem fogadták el a regisztrációs nyilatkozatomat. Most mit tegyek?

 

2021. 01.12.

A regisztrációs nyilatkozatok feldolgozása folyamatos, és nem befolyásolja a támogatási kérelem befogadását. Vagyis a rendszerüzenettől függetlenül adja be támogatási kérelmét! A regisztrációs nyilatkozat – amennyiben az alapadatain nem változtat – a bírálati határidő végéig elfogadásra kerül.
Az alapadatok módosítása esetén az új regisztrációs nyilatkozatot ismételten ki kell nyomtatni, és cégszerűen aláírva be kell küldeni a postacímünkre!

 

Már a 2. komponensnél tartok, felhasználói fiókom "Támogatási kérelmet benyújthat". A Forrástár regisztrációt elvégeztem, de azt írja ki a program, hogy nem adhatok be kérelmet. Mi az oka?

 

2021. 01.12.

Először is: egészen biztos, hogy nem a "Tájékoztató" menüpontban leírt módon regisztrált! Kérjük, hogy a tájékoztatókat, kitöltési segédleteket olvassa át. Időt és fáradságot takarít meg vele.

Amennyiben a leírás ellenére egyéni regisztrációt hajtott végre, azt már módosítani nem tudja, új regisztrációt kell készítenie.

Amennyiben a szervezet regisztrációnál regisztrált, de rossz GFO kódot választott ki, akkor módosítsa a regisztrációs nyilatkozatát, majd aláírva postán küldje el nekünk. Ez esetben a módosítás elfogadását követően tudja majd beadni a kérelmét. A módosítás menete:

Lépjen be a Forrástár felületére a fiókjába, majd válassza ki bal oldalon a Saját adatok menüpontot, azon belül az Alapadatokat. Az adatmódosítás ikonnal (alul) módosíthatóvá válik a GFO kód.

 

A Forrástárban készítem a támogatási kérelmemet és a költségvetési tábla mentés után átírja az összegeket (tizedesjelek jellennek meg). Mit tegyek?

 

2021. 01.12.

Elsősorban nem támogatott böngészők használata folyamán találkozhatnak a jelenséggel. Amennyiben a felső összesítő sorban helyes szám marad, akkor az összegek helyesen tárolódtak.

 

Az OFA www.vallalkozostart.hu oldalon a fiókom azt mutatja, hogy a támogatási kérelmet benyújthat. Szeretnék segítséget kérni, mert nem tudom a pályázatot megnyitni, az jelzi nekem a rendszer, hogy "A kijelölt kategórián meghatározott jogi státusz alapján nem nyújthat be pályázatot!". 

 

2021. 01.12.

Nézze meg a regisztrációs nyilatkozatát, hogy milyen GFO kóddal regisztrált! Amennyiben a regisztrációkor rossz jogi státuszt választott ki, akkor javítsa a regisztrációs nyilatkozatát és küldje be újra!

 

Mikor kell az árajánlatokat beküldeni?

 

2021. 01.12.

Az árajánlatokat sem az üzleti tervhez, sem a támogatási kérelemhez nem kell csatolni! Akkor kell majd csatolni, amikor az adott eszközt/szolgáltatást elszámolja.

Vállalkozásalapítás, projektkezdés

 

Mikor érdemes megalapítani a vállalkozást, és mikor érdemes megkezdeni a projektidőszakot?

 

2021. 01.12.

A vállalkozást az üzleti terv jóváhagyását követően meg lehet alapítani, figyelembe véve, hogy a járványhelyzet miatti gazdasági környezetben érdemes-e halasztani 2021 áprilisáig a vállalkozásindítást. A legtöbben a vállalkozást a hónap első napján jegyeztetik be, mivel a bejegyzéstől az adófizetési kötelezettség is elindul, KATA-sok esetén a KATA-adót is be kell fizetni.

A projektidőszak megkezdése természetesen eltérhet a vállalkozás megalapításának dátumától és a Támogatási Kérelem benyújtásának időpontjától.

A projektidőszakot akkor érdemes a vállalkozás bejegyzése után (adott hónap első napján) megkezdeni, ha a vállalkozás rendelkezik saját forrással a betervezett eszközök, szolgáltatások finanszírozására, hiszen a fenti eljárásrendi határidőket figyelembe véve a támogatási előleg megérkezése a kérelem benyújtását követő 60 90. nap körül várható. Amennyiben a vállalkozás egyáltalán nem rendelkezik induló tőkével, célszerű a támogatási időszak kezdeteként a kérelem beadását követő második-harmadik hónap első napját megadni, figyelembe véve, hogy az adott időszakban beadott támogatási kérelmek közül azok bírálatát kezdjük meg először, ahol a projektidőszak már megkezdődött.

Lásd még a Honlap Tájékoztatók menüpontjának Eljárásrendi határidők pontját!

 

Társas vállalkozás esetében mit tekintünk a vállalkozásalapítás napjának?  

 

2021. 01.12.

A társas vállalkozás megalapításának napjaként a létesítő okirat dátumát elfogadjuk, miután az okiratot hatályba léptették. (Ha módosításra visszaküldik, akkor a módosítás dátumát vesszük figyelembe!)

A támogatott projekttevékenység ezt a dátumot nem előzheti meg.

 

Hány bankszámlát kell nyitnom?

 

2021. 01.12.

Legalább kettőt. A támogatással kapcsolatos pénzmozgást elkülönített számláról kell intézni (előleg, támogatás, elszámolni kívánt beszerzések) 

Lásd a Pályázati felhívásban: " A vállalkozónak/vállalkozásnak a támogatási időszak alatt két bankszámlát kell kezelnie. Az egyik a vállalkozó/vállalkozás általános folyószámlája (ami egyéni vállalkozó esetén lehet a saját magánszemélyhez kötődő bankszámla), a másik a támogatás céljára Magyarországon vezetett elkülönített pénzforgalmi számla, ahová a támogatási összeg érkezik, és ahonnan a támogatott projektjének kifizetései történnek. "

 

Mindkét bankszámlámra kell inkasszót tetetnem? 

 

2021. 01.12.

Igen, sőt a Pályázati felhívás szerint: ... a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat benyújtása szükséges.

 

A pályázati felhívásban szerepel, hogy elkülönített számlát kell nyitni a támogatással kapcsolatos bevételek-kiadások kezelésére. Számlanyitási költséget kell fizetnem. Mit tegyek, ezt az összeget utalhatom erre a számlára annak ellenére, hogy nem a támogatásból fedezem?

 

2021. 01.12.

Igen, az elkülönített számlán kezelheti a számla nyitásához/kezeléséhez szükséges összeget

 

Lehet-e ügyvédi irodát alapítani?

 

2021. 01.12.

Az egyéni ügyvédi tevékenység támogatható (GFO 232 – egyéb önálló vállalkozó), viszont az ügyvédi iroda (GFO 131 – ügyvédi iroda) nem.

 

Lehet-e kölcsönző a vállalkozás fő tevékenysége?

 

2021. 01.12.

Meg kell különböztetni a bérbeadási és kölcsönzési tevékenységet. Támogatásból bérbeadási cél nem támogatható, azonban a támogatással beszerzett eszköz, munkagép kölcsönzése megengedett, így lehet szó pl. kerékpárkölcsönző, munkagépkölcsönző tevékenység támogatásáról.

 

Mi minősül felnőtt tematikájú vállalkozásnak a program szempontjából? Támogatható-e például a lottózó, dohánybolt, szexuálterápia?

 

2021. 01.12.

A lottózó, a dohánybolt, szexshop, felnőtt tematikájú filmforgatás nem támogatható, azonban a mentálhigiénés, pszichológiai tanácsadás támogatható akkor is, ha szexuálterápiás elemeket, felvilágosítást is tartalmaz, mivel ezek célcsoportja fiatalkorú kliensek, kamaszok is lehetnek.

 

Támogatható-e a közúti árufuvarozás, taxizás, illetve telekocsi szolgáltatás nyújtása?

 

2021. 01.12.

A közúti árufuvarozás nem megengedett, ahogyan a járművásárlás sem. A taxizás, hivatalosan engedélyeztetett személyfuvarozás, és az adózó telekocsi szolgáltatás nyújtása viszont végezhető a program keretében. További információt a Felhívásban talál.

Programba vonási szerződés

 

Milyen kötelezettségeim lesznek a Programba lépést követően, lesz-e esetleg visszafizetési kötelezettség, ha később mégis meggondolom magam?

 

2021. 01.12.

Bízunk benne, hogy csak akkor jelentkezett a Programra, ha a részletes információkat elolvasva biztonsággal tudta vállalni a Program teljes folyamatában történő részvételt. Mivel a Program során közpénz felhasználásával nyújtunk a Jelentkezők számára szolgáltatásokat, a Programba vonási szerződés aláírását követően annak 2.3-as pontja alapján szerződésszegés, vagy a Támogatott önhibájából történő elállása esetén a Támogató jogosult az elállás időpontjáig nyújtott támogatás ellenértékét ügyleti kamattal növelt mértékben visszakövetelni. A Programba vonási szerződés minta a https://vallalkozostart.hu/dokumentumok oldalon letölthető.

 

Hol található a „Vállalkozó Start” Program 2. komponensének  pályázati felhívása?

 

2021. 01.12.

A Felhívás a https://vallalkozostart.hu/dokumentumok oldalon letölthető.

Programba kerülés

 

Ha sikeresen teljesítettem a Kompetenciamérést, hogyan tudok a Programba bekerülni?

 

2021. 01.12.

Sajnos a Programba vonható létszám betelt, a Programba már nem lehet bekerülni.

Jelenleg nincs információnk arról, indul-e a közeljövőben, és milyen feltételekkel hasonló, vállalkozás indítását támogató program. Pest megyén és Budapesten kívüli régiók hasonló programjairól itt találhat információt: www.ginop519.hu.

Amennyiben jelenleg álláskereső, további vállalkozásindítási támogatás ügyében a lakcíme szerint illetékes Kormányhivatal Foglalkoztatási osztályainál (munkaügyi szervezet) érdeklődhet.